Společnost KYOCERA SENCO EMEA B.V. s registrovaným sídlem na ulici Pascallaan 88, 8218 NJ Lelystad, Nizozemsko, je odpovědná za zpracování osobních údajů tak, jak je uvedeno v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů. S těmito osobními údaji společnost nakládá a bezpečně je spravuje s nejvyšší možnou péčí. Při tom společnost KYOCERA SENCO EMEA dodržuje Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Kontaktní údaje:
KYOCERA SENCO EMEA B.V.
Pascallaan 88
8218 NJ Lelystad
Nizozemsko
+31 (0)320 295 575

Osobní údaje
Společnost KYOCERA SENCO EMEA B.V. zpracovává vaše osobní údaje, protože využíváte naše služby, anebo vy sami jste nám vaše údaje poskytli. Dále viz seznam osobních údajů, které zpracováváme:
– Jméno a příjmení
– Pohlaví
– Adresa
– Telefonní číslo
– E-mailová adresa
– Podrobnosti o vaší aktivitě na naší internetové stránce
– Internetový prohlížeč a typ zařízení

Internetové stránky společnosti KYOCERA SENCO EMEA B.V. obsahují odkazy na jiné internetové stránky, které se nenacházejí v doméně společnosti KYOCERA SENCO EMEA B.V. Tyto odkazy jsou uvedeny výhradně pro informace uživatelů našich stránek. Společnost KYOCERA SENCO EMEA B.V. není odpovědná ani neručí za obsah jiných internetových stránek ani za ochranu soukromí na těchto stránkách.

Speciální nebo citlivé osobní údaje
Účelem našich internetových stránek anebo služby není shromažďovat údaje o návštěvnících internetové stránky mladších 16 let, pokud však jejich rodič nebo opatrovník k tomuto neudělí svůj souhlas. Nicméně nemůžeme kontrolovat, zda je návštěvník starší 16 let. Proto doporučujeme, aby se také rodiče podíleli na on-line aktivitách svých dětí, aby zabránili tomu, že budou shromažďovány osobní údaje dětí bez jejich souhlasu. Pokud se domníváte, že jsme shromáždili osobní údaje nezletilého dítěte bez tohoto souhlasu, kontaktujte nás prosím na adrese privacy@kyocera-senco.eu my tyto informace odstraníme.

Za jakým účelem a na jakém základě zpracováváme vaše osobní údaje
Společnost KYOCERA SENCO EMEA B.V. zpracovává vaše osobní údaje pro následující účely:
– abychom vám mohli posílat naše newslettery anebo reklamní brožury
– abychom vám mohli zavolat anebo poslat e-mail, pokud to bude nutné pro poskytování našich služeb
– abychom vás informovali o změnách našich služeb a výrobků
– pro správu, provoz a zlepšování našich internetových stránek

Před tím, než začneme shromažďovat, zpracovávat a používat vaše osobní údaje pro výše uvedené účely, vás v případě, že tak vyžaduje zákon, požádáme o souhlas. Pokud nám tento souhlas neudělíte, je možné, že nebudete moci některé ze služeb využívat. Pokud budeme chtít používat vaše osobní údaje pro nový anebo jiný účel, budeme vás o této skutečnosti také informovat. Vaše údaje poté použijeme uvedeným jiným způsobem, pokud to bude vyžadovat nebo umožňovat příslušný zákon anebo na základě vašeho souhlasu.

Automatizované rozhodování
Společnost KYOCERA SENCO EMEA B.V. nepřijímá rozhodnutí o záležitostech, které mohou mít důležité osobní dopady, na základě automatizovaného zpracovávání. Automatizované rozhodování se týká rozhodnutí přijatých počítačovými programy anebo systémy bez zásahu skutečné osoby (jako je zaměstnanec společnosti KYOCERA SENCO EMEA B.V.).

Jak dlouho vaše osobní údaje uchováváme
Společnost KYOCERA SENCO EMEA B.V. nebude uchovávat vaše údaje po dobu delší, než bude nezbytně nutná k dosažení účelu, pro které byla data shromážděna. Pro následující kategorie osobních údajů dodržujeme následující doby archivace:

Kontaktní formulář:
Pokud na internetových stránkách vyplníte formulář anebo nám pošlete e-mail – v závislosti na podstatě formuláře anebo obsahu vašeho e-mailu – budou údaje, které nám zašlete, archivovány po dobu, po kterou bude tato informace nutná k poskytnutí odpovědi anebo řešení záležitosti.

Google Analytics:
Využíváme nástroj Google Analytics k zaznamenávání všeobecných údajů o návštěvnících. Tyto údaje se používají ke statistickým analýzám vzorců chování při návštěvách a při klikání na internetové stránce a umožňují nám optimalizovat provoz naší internetové stránky. Také jsme nástroj Google Analytics nastavili tak, aby bral ohled na soukromí, což znamená, že IP adresy jsou anonymizované a data se odesílají přes zabezpečené spojení.

Se společností Google jsme uzavřeli dohodu se zpracovatelem. Statistická data se předávají společnosti Google, která data ukládá na serverech umístěných v Evropě a ve Spojených státech. Podrobnější informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google včetně konkrétních informací o zásadách ochrany osobních údajů nástroje Google Analytics. Informace o tom, jak společnost Google dodržuje nařízení GDPR, naleznete na různých stránkách jako je Google Cloud a GDPR a také to, co společnost Google dělá s ohledem na ochranu dat.

Společnost Google používá uvedené informace ke sledování toho, jak je naše internetová stránka využívána, aby nám mohla poskytovat zprávy o internetové stránce a nabízet společnosti KYOCERA SENCO EMEA B.V., jako inzerentovi, informace o účinnosti našich kampaní. Společnost Google může předat tyto informace třetím stranám v případě, že to bude vyžadováno zákonem, anebo v případě, že tyto třetí strany budou zpracovávat informace jménem společnosti Google. Nad tímto postupem nemáme žádnou kontrolu.

Rádi bychom vás upozornili zejména na skutečnost, že společnost KYOCERA SENCO EMEA B.V. nikdy tato data nemůže vysledovat zpět k vám jako k jednotlivci anebo k osobě, s výjimkou situace, kdy se sami osobně identifikujete prostřednictvím jednoho z formulářů, zveřejněného na naší internetové stránce. Může se jednat o případ, kdy například uvedete svoji e-mailovou adresu, pokud se přihlásíte k odběru newsletteru anebo využijete internetový formulář. V takových případech může být váš vzorec chování uživatele spojen s údaji, které jste uvedli.

Sdílení osobních údajů se třetími stranami
Společnost KYOCERA SENCO EMEA B.V. předává údaje třetím stranám pouze tehdy, pokud je to nezbytné pro realizaci naší smlouvy s vámi anebo z důvodu plnění zákonných povinností.

Cookies a podobné techniky
Společnost KYOCERA SENCO EMEA B.V. používá cookies k analýze našeho provozu, k poskytování prvků sociálních médií a k personalizaci reklamy. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači, tabletu anebo smartphonu při první návštěvě naší internetové stránky. Cookies často obsahují cookie ID, které je jedinečným identifikátorem daného cookie. Tak mohou internetové stránky rozlišovat jednotlivce a zapamatovat si jejich preference. Společnost KYOCERA SENCO EMEA B.V. používá tři typy souborů cookies:

  1. Funkční cookies. Tyto cookies kontrolují správné fungování internetové stránky a pamatují si volby jako je např. nastavení vašich preferencí a také nám umožňují naši internetovou stránku optimalizovat.
  2. Analytické cookies. Tato cookies nám umožňují lépe pochopit, jak dobře si naše internetová stránka vede. Se zapojením třetích stran jsme schopni měřit, které stránky jsou na naší internetové stránce navštěvované a jak často anebo které prvky na naší internetové stránce fungují lépe. Tyto informace se poté používají ke zlepšení naší internetové stránky. Jelikož se tyto informace nepoužívají k vytváření osobních profilů ani nenarušují vaše soukromí, nemusíme žádat o souhlas k jejich využití.
  3. Sledovací cookies. Tato cookies se používají k měření účinnosti našich on-line reklamních kampaní a zobrazují vám personalizovanější reklamu na základě vašich předchozích návštěv naší internetové stránky. Sledovací cookies nám také umožňují lépe porozumět uživatelům a jejich chování na naší internetové stránce. Každá třetí strana (tzn. Facebook/Hubspot), která je pro tyto cookies použita, má stanoveny svoje vlastní zásady ochrany osobních údajů, které vám vysvětlují, jak společnosti tyto údaje využívají.

Stisknutím níže uvedeného tlačítka „My settings“ (Moje nastavení) zobrazíte nastavení vašich cookies a případně změníte vaše preference.

Pokud si nepřejete, aby společnost KYOCERA SENCO EMEA B.V. cookies shromažďovala, můžete cookies blokovat tím, že aktivujete nastavení ve vašem prohlížeči, který vám umožní odmítnout nastavení všech nebo některých cookies. Nicméně tento krok může ovlivnit přístupnost naší internetové stránky, protože některé cookies jsou nezbytné k zobrazení určitých informací.

Jak zabezpečujeme vaše osobní údaje
Společnost KYOCERA SENCO EMEA B.V. bere ochranu vašich údajů velmi vážně a přijímá příslušná opatření, aby zabránila jejich zneužití, ztrátě, neoprávněnému přístupu, nežádoucímu zpřístupnění a neoprávněným změnám. Pokud se domníváte, že vaše údaje nejsou řádně zabezpečeny anebo pokud jsou náznaky o jejich zneužití, kontaktujte prosím privacy@kyocera-senco.eu.

Přístup, oprava anebo výmaz údajů
Máte právo na přístup, opravu anebo výmaz vašich osobních údajů. Také máte právo odvolat váš souhlas se zpracováním vašich osobních údajů anebo vznést námitky vůči tomu, aby společnost KYOCERA SENCO EMEA B.V. vaše osobní údaje zpracovávala, a máte právo na přenos vašich údajů. To znamená, že nás můžete požádat, abychom vám, případně jiné organizaci, kterou stanovíte, zaslali osobní údaje, které o vás máme v počítačovém souboru. Můžete předložit svoji žádost o přístup, opravu, výmaz nebo přenositelnost vašich osobních údajů anebo odvolat váš souhlas anebo vznést námitku vůči zpracovávání vašich osobních údajů na adrese privacy@kyocera-senco.eu. Na vaši žádost budeme reagovat co nejdříve, nejpozději však do čtyř týdnů. Společnost KYOCERA SENCO EMEA B.V. si také přeje zdůraznit, že máte možnost předložit svoji stížnost národnímu regulátorovi, což je Dutch Data Protection Authority, přes následující odkaz: https://ico.org.uk/make-a-complaint/

Změny v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů
Společnost KYOCERA SENCO EMEA B.V. si vyhrazuje právo změn v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů. Proto vám doporučujeme, abyste tuto stránku pravidelně navštěvovali a zkontrolovali případné změny, ke kterým mohlo dojít. Pokud společnost KYOCERA SENCO EMEA B.V. provede důležitou změnu s dopady na způsob zpracování vašich osobních údajů, budeme vás o této skutečnosti informovat zveřejněním zprávy na našich internetových stránkách.

Vydání: 25-05-2018
Poslední revize: 28-01-2021

Menu